My artistic statement

What does the word ”act” mean and how can it be taught? 

As a performing arts teacher, I have often found myself thinking about this question. I think that fundamentally acting is when you are one with the story, live it, and at the same time forget the rest of the world. And those who are one with the story and don’t care about the rest of the world are children. 

They have something that many of us are missing. What many of us have lost or are looking for. 

Imagination, passion, openness. 

I can’t teach these things. I can teach theory, technique, exercises, but not these three qualities. They must be found by or be within the person themselves. That is why the ideology of my teaching is based on nurturing these qualities, building a fertile environment for creativity and finding one’s own expression and artistry. These are the cornerstones on which theater skills, creativity and acting are built. 

For when a person is open, passionate, and connected to their imagination, they are also fearless and one with the story. 

I am a Drama Instructor (Bachelor of Culture and Arts), at the moment a teacher of performing arts and I work with all kinds of people from children to adults.

Mitä tarkoittaa sana ”näytellä” ja miten sitä voi opettaa? 

Teatteritaiteen opettajana olen usein huomannut miettiväni tätä kysymystä. Uskon, että näytteleminen on pohjimmiltaan sitä, kun sinä olet yhtä tarinan kanssa, elät sitä, ja samalla unohdat muun maailman. Ja he jotka ovat yhtä tarinan kanssa, eivätkä siinä hetkessä välitä ulkopuolisesta maailmasta ovat lapset. 

Heillä on jotain mitä useilta meistä puuttuu. Mitä useat meistä ovat kadottaneet tai etsivät. 

Mielikuvitus, into, avoimuus. 

Näitä asioita en voi opettaa. Voin opettaa teoriaa, tekniikkaa, harjoitteita, mutta en näitä kolmea ominaisuutta. Ne täytyy ihmisen itse löytää tai omistaa. Sen takia opettamiseni ideologia perustuukin näiden ominaisuuksien vaalimiseen, luovuudelle hedelmällisen ympäristön rakentamiseen ja oman ilmaisun sekä taiteellisuuden löytämiseen. Nämä ovat ne kulmakivet joiden päälle rakennetaan teatterin osaaminen, luovuus ja näytteleminen. 

Sillä kun ihminen on avoin, innokas ja yhteydessä mielikuvitukseensa on hän myös peloton ja yhtä tarinan kanssa. 

Minä olen Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), tällä hetkellä teatteritaiteen perusopetuksen opettaja ja teen töitä kaikenlaisten ihmisten kanssa lapsista aikuisiin.