Who am I? / Kuka minä olen?

I am Aleksi Kumpula and I graduated in the spring of 2018 as a Drama Instructor (Bachelor of Culture and Arts) from the Turku University of applied sciences.

 Currently I work as a head teacher at the Theater School of Rauman Kansalaisopisto (Rauma Community college/Adult education centre) and I have extensive experience in the field of theater, as an actor, director, teacher and playwright. 

My strength is my desire to understand the areas of my expertise and a passion step into the unknown. Even though professionals don’t practice, I like to practice. 

Because then I still have room to grow.

Minä olen Aleksi Kumpula ja olen valmistunut keväällä 2018 Teatteri-ilmaisun ohjaajaksi (AMK) Turun Taideakatemian esittävän taiteen koulutusohjelmasta, teatterin suuntautumisvaihtoehdosta. 

Toimin Rauman kansalaisopiston teatterikoulun vastaavana opettajana ja minulla on laaja kokemus teatterialalta, niin näyttelijänä, ohjaajana, opettajana ja näytelmäkirjailijana.  

Vahvuuteni on halu ymmärtää oman osaamisen alueet ja into heittäytyä tuntemattomaan. Vaikka lahjattomat harjoittelee, niin minä haluan harjoitella. 

Koska silloin minulla on vielä tilaa kasvaa.